Biết được mức độ dịch vụ được cung cấp bởi nhân viên bán hàng và nhân viên tiếp thị của Nhà Phân phối dành cho đối tượng khách hàng là yếu tố cơ bản giúp cho sự thành công của một thương hiệu. Các thông tin đáng tin cậy ngoài thị trường sẽ giúp những chuyên gia tiếp thị và chuyên gia xây dựng hệ thống phân phối có được quyết định đúng đắn trong việc đầu tư.

 

Ý thức được giá trị này, từ năm 2006 ABS đã cung cấp các dịch vụ như Người Tiêu Dùng bí mật, Kiểm tra trưng bày sản phẩm, Kiểm tra diện tích trưng bày tại các kênh phân phối trên toàn quốc cho các tập đoàn hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam tại thị trường Việt Nam.

 

Với việc sử dụng công nghệ hiện đại với số liệu trực tuyến và đáng tin cậy, ABS hoàn toàn tin tưởng rằng đây là dịch vụ sẽ cung cấp những dự liệu chích xác cho một quyết định đầu tư của khách hàng.

Dịch vụ khác
  • Creating the solution - Building your business
2
460898
Copyright 2004 - 2024 © Applied Business Solutions.Thiết kế và phát triển bởi GSS