Có ba người thi xem ai chịu được mùi hôi của heo lâu nhất:

-Người thứ nhất: vào chuồng heo được hai ngày thi chạy ra bảo:" hôi quá chịu không nổi"

-Người thứ hai: vào được ba ngày thì chạy ra không nói được gì

-Người thứ ba: vào được một tuần thi chú heo chạy ra và bất tỉnh nhân sự

Nguồn:truyen cuoi

Tin khác
  • Creating the solution - Building your business
1
453531
Copyright 2004 - 2024 © Applied Business Solutions.Thiết kế và phát triển bởi GSS